Påverka trädfällning på kommunens mark

Det finns tillfällen då det kan vara lämpligt att ta ner eller beskära träd på kommunal mark. Växtlighet som skymmer sikt i korsningar eller vid övergångsställen är ett par exempel. Du som privatperson kan påverka detta – men inte fälla träden själv.

Ta kontakt med kommunens kundtjänst om du ser behov av akut trädfällning, där det har uppstått skaderisk för person eller egendom.

Om trädfällningen inte är akut kan du som privatperson lämna in en ansökan om att ta bort träd eller sly på kommunens mark. Hur detta går till kan du läsa på sidan om trädfällning.

Trädfällning (Skellefteå kommun)

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 23 augusti 2021 att en e-tjänst ska införas för önskemål om trädfällning på kommunens mark. Denna e-tjänst kommer att underlätta för dig som ansöker. Arbetet med att ta fram e-tjänsten startar under hösten 2021.

Att på egen hand ta bort träd eller sly på kommunens mark är inte tillåtet. Samhällsbyggnadsnämnden har också beslutat om en ny rutin, där kommunen kommer att kräva ersättning av den som olovligt har fällt träd på kommunens mark.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: