Byske busstation öppnar för trafik igen

Ytorna kring busstationen i Byske har sedan i somras byggts om och idag öppnade busstationen för regiontrafiken igen.

Projektet är delfinansierat med Länstransportplanepengar och gör det möjligt att kunna erbjuda människor tillgängliga och trygga resemiljöer, vilket är en viktigt del i att skapa attraktivitet kring att resa kollektivt.

Ytorna kring Byske busstation har förbättrats och byggts om med tillgänglighet, trygghet och bättre trafiksäkerhet i fokus.

Nya väderskydd, cykelparkeringar med tak, ledstråk för synskadade, gång- och cykelbana samt en handikapparkering med förbättrad framkomlighet är några av de förbättringar som gjorts.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se