Trafikverkets samråd

Trafikverket håller ett digitalt samråd för Norrbotniabanan, delen Skellefteå C–Degerbyn

Järnvägsplan, JP08, sträcker sig mellan Skellefteå C–Degerbyn. Trafikverkets arbete med denna järnvägsplan påbörjades under våren 2021.

(JP08) Digitalt samråd, Skellefteå C–Degerbyn, 7–23 dec 2021 Trafikverket bjuder in till samråd med syfte att i ett tidigt skede få in synpunkter och information från allmänhet och berörda, innan de förordar ett alternativ.

Läs mer om samrådet på Trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: