Discgolf

Källsorteringskalender 2022 finns att hämta.

I slutet av veckan (v.50) finns källsorteringskalender 2022 att hämta på kundtjänst i Stadshuset samt på Svalan (Strömsör). Den finns även på alla återvinningscentraler från och med vecka 51.

Källsorteringskalendern ges ut av verksamhet avfall. I kalendern kan du ta del av öppettider ÅVC, grovavfallsinsamlingen, ÅVC-kort med mera. Varje månadsblad beskriver lite mer ingående det nya skyltsystemet. Har du önskemål om innehåll i nästa års kalender? Hör av dig via kundtjänst. Här kan du ta en titt på kalendern , 9.1 MB.. Väl bekomme!

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: