Byske kommunhus görs om till bostäder

Nu får Byske kommunhus göras om till bostäder. Den nya detaljplanen antogs under torsdagens bygg- och miljönämnd.

-Det känns roligt att möjliggöra för fler bostäder utanför stadskärnan. I ett växande Skellefteå behöver hela kommunen fortsätta utvecklas, säger Felicia Lundmark(S), ordförande för bygg- och miljönämnden.

Kommunhuset i Byske har stått tomt sedan 2012 och Genom årens lopp har huset fyllt många olika funktioner och varit hem för ett flertal olika verksamheter, bla polisen, Byske IF, barnomsorg, fotvård, ungdomsgård, PRO, Byskeälvens fiskevårdsområde och Magnasyls secondhandbutik.

2009 beslutade Skellefteå kommun sig för att sälja byggnaden, men eftersom försäljningen gick dåligt ändrade man beslutet till att istället riva fastigheten. Detta kom dock aldrig att ske och 2012 sålde man till slut till en privatperson för 1 kr. 2017 såldes byggnaden vidare till ett fastighetsbolag och 2018 blev fastigheten uppköpt av tre privatpersoner. Sommaren 2020 köptes huset slutligen av Contractor som nu planerar att bygga om huset till bostäder.

Vid köpet tillät inte detaljplanen bostäder, men i maj i år beslutade bygg- och miljönämnden att detaljplanen skulle ändras för att möjliggöra det.

Byggnaden är K-märkt, vilket betyder att en viss hänsyn måste tas vid om- och tillbyggnad.

Förutom att möjliggöra för bostäder så kommer det även finnas möjlighet för centrumverksamhet så som kontor eller handel i byggnaden, ifall behov skulle finnas i framtiden.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: