Inom grönt område gäller p-förbud vardagar, utom vardag före röd dag. Gator med röda linjer har parkeringsförbud dygnet runt och vid den blåstreckade markeringen är en timmes parkering tillåten.

Inom grönt område gäller p-förbud vardagar, utom vardag före röd dag. Gator med röda linjer har parkeringsförbud dygnet runt och vid den blåstreckade markeringen är en timmes parkering tillåten.

Nu införs parkeringsförbud på Norrböle 

I december beslutade samhällsbyggnadsnämnden om generella parkeringsförbud inom olika zoner i centrala Skellefteå. Från den 10 januari gäller parkeringsförbud vardagar mellan 08.00-16.00 inom området Norrböle. 

Parkeringsförbudet på Norrböle sträcker sig från E4 i öster till och med Läkarvägen i väster, samt från Järnvägsleden i söder till Klockarbergsvägen i norr.


Färre antal parkerade bilar längs med gatorna ska underlätta snöskottning och sandning samt förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten både för oskyddade trafikanter och för fordon.


En rapport kommer att tas fram efter vintern för att ta reda på hur parkeringsförbudet påverkar boende i området. 

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: