Trafiklösningen i Centrala stan förbättras – Skanska får i uppdrag att bygga rondell längs Kanalgatan

Under måndagen beslutade samhällsbyggnadsnämnden att tilldela Skanska uppdraget att bygga en rondell längs Kanalgatan.

- Detta är ytterligare ett steg i en hållbar trafiklösning för Centrala stan i enlighet med den fördjupade översiktsplanen, säger Sara Keisu-Lundh(S), ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden.

Den nya rondellen kommer knyta ihop Kanalgatan med Södra Lasarettsvägen i söder som i sin tur kommer ansluta till Karlgårdsbron när den står färdig.

-Bygget kommer att synkroniseras med andra byggprojekt i Centrala stan för att minska störningarna i en redan ansträng trafiksituation, säger Karin Degerfeldt, projektchef, Skellefteå kommun.

Vid upphandlingen av bygget kom totalt tre anbud in, varav två stycken inte kvalificerades utifrån de krav som var ställda. Anbudet har utvärderats på pris, genomtänkt genomförande av projektet både gällande organisation, minskad störning för tredjeman och omkringliggande verksamheter samt hållbart byggande.

Den nya cirkulationsplatsen kommer att påbörjas under hösten 2022.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: