Förslag till reglering av tobaksfria nikotinprodukter

Regeringen har lämnat förslag till reglering av tobaksfria nikotinprodukter, genom en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter.

Riksdagen planerar att debattera och besluta detta förslag den 21 juni 2022. Om förslaget går igenom i riksdagen innebär det att tobaksfria nikotinprodukter kommer att regleras från och med den 1 augusti 2022.

Ytterligare information om bestämmelserna i denna reglering kommer efter att lagen har beslutats och inför lagens ikraftträdande.

När beslut om lagstiftningen har tagits av riksdagen, måste kommunen fatta beslut om den praktiska handläggningen till exempel taxa, reglemente med mera.

Information från regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: