Bedöms inte nödvändigt att koka dricksvattnet

Det har påträffats två bekräftade fall av cryptosporidium i Skellefteå kommun under den senaste veckan och de betraktas som orelaterade till varandra. Skellefteå kommun och Smittskyddsenheten på Region Västerbotten bedömer att sannolikheten för vattenburen smittspridning är mycket liten.

Varje sommar bekräftas ett fåtal fall i Västerbotten som oftast är kopplade till utlandsresor.

Prover har tagits och skickats för analys och provsvar inväntas just nu.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: