Discgolf

Fryser avfallet fast i sopkärlen?

Det är du som fastighetsägare som ansvarar att avfallet i dina kärl går att tömma. Finns något kvar efter tömning blir det kvar till nästa. Extra hämtning kan, om det är logistiskt möjligt, ske mot avgift.

Tips på vad du kan göra:

  • Om avfallet är blött/fuktigt, låt det för frysa innan du lägger det i kärlet. Du kan ställa ut det under en hink eller dylikt och låta det frysa innan du lägger ner det i sopkärlet.
  • Känn med en pinne i kärlet kvällen innan tömning. Peta loss om något frusit fast.
  • Använd den biohylla som finns att köpa på alla ÅVC samt kundtjänst. Den sätter du i kärlet för matavfall och ställer din matavfallspåse på tills den frusit till.
Allt avfall ska vara väl förpackat i både kärl för mat- samt restavfall. Lösa föremål ökar risken för fastfrysning. Se också till att kärlet inte är mer fullt än att det går stänga locket.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: