Plan för tryggare och roligare vinterlek i Skellefteå kommun

Belysning i fler pulkabackar och nya grillplatser är bland de åtgärder som ska säkerställa trygga och roliga lekmiljöer för barn året runt i kommunen. Planerad start för arbetet är 2025.

Detta beslutade samhällsbyggnadsnämnden på dagens sammanträde. Samtidigt uppdrar de till förvaltningen att begära medel för åtgärderna i budgetprocessen för 2025.

- I vår norra landsända är det extra betydelsefullt att kunna erbjuda barn en rolig och utvecklande lek i trygga utemiljöer under vintersäsongen, säger Sara Keisu-Lundh, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

De beslutade förbättringsåtgärderna går i linje med ”Riktlinjer för vinterlek” och har tagits fram efter inventering av befintliga miljöer för vinterlek. Arbetet är ett samarbete mellan Samhällsbyggnad och Kultur- och fritidskontoret.

Framför allt handlar det om belysning på platser där barn leker på vintern. Det ger platser som upplevs tryggare och kan användas under en större del av dygnet under de mörka vintermånaderna. Dessutom ska fler grillplatser och informationsskyltar placeras ut.

Kostnaden för investeringen ligger på ca 1,2 miljoner kronor samt en årlig driftskostnad på 20 000 kronor per år. Belysningen i pulkbackarna står för den absolut största delen av investeringen.

De beslutade förbättringsåtgärderna är:

  • Belysning i pulkbackar i Anderstorp, Stackgrönnan, Bureå, Burträsk, Byske, Hedensbyn, Kåge, Medle, Morö Backe, Moröhöjden, Sunnanå/Falkträsket och Sörböle.
  • Grillplatser i Stackgrönnan, Byske, Hedensbyn och Moröbacke.
  • Informationsskyltar på Nordanå och Älvsbacka.

Relaterat:

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se