Symbol hus på grön bakgrund

Hur fungerar tillgängligheten i kommunala lokaler?

Under en månad, mellan den 8:e november till den 6:e december, kommer Skellefteå kommun att undersöka hur informationen om tillgänglighet fungerar i kommunala lokaler.

Om du har någon funktionsnedsättning så är du viktig för oss nu när informationen ska samlas in. Informationen om tillgänglighet kommer du att kunna göra att via en enkät.

Tillhör du Elöverkänsligas förening kommer enkäten i pappersform med bifogat svarskuvert.

Har du sökt information om tillgänglighet för många olika lokaler/platser så kan du fylla i enkäten flera gånger, en enkät för varje sökning du gjort.

Enkäter på plats i några utvalda lokaler

Vi kommer även att ha enkäter på plats i några lokaler/platser under perioden undersökningen pågår. På dessa ställen vill vi undersöka hur hjälpmedel på just denna plats används och fungerar. Det är platserna nedan som undersöks:

  • Sara kulturhus
  • Oden, Skeppargatan 16, Skellefteå
  • Kundtjänst, Stadshuset

Enkäterna som finns på plats kommer du till via en QR-kod

QR-koden kommer att finnas på en affisch i lokalen. Dessutom kan du hitta länkarna till dessa enkäter längre ner i texten.

Vi förstår att enkäterna som nås via QR-koder kan vara problematiska för personer med synnedsättning. Då hänvisar vi till länkarna på hemsidan.

Vi hoppas du vill medverka och hjälpa oss med undersökningen. Sprid gärna informationen vidare, ju fler som svarar på enkäterna desto bättre.

Tack på förhand!

Om du har frågor kontakta:
Kristina Stålhös, support och lokaler
Telefon: 0910-735415

Länkar till enkäter som finns på plats:

Relaterat:

Senast uppdaterad: