Detaljplan för Näsuddens industriområde (Skelleftehamn 2:7), inom stadsdelen Skelleftehamn

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra industri på det som idag är planlagt som upplag. Dessutom justeras mindre gränsdragningar, delen som i gällande detaljplan är planerad som naturmark upphävs och blir oplanerad.

Planen upprättas med utökat förfarande.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se