Detaljplan för Bovikens havsbad, campingplats m.m., inom kommundelen Kågedalen

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Bovikens havsbad och campingplats mm. Planområdet är beläget i södra Boviken, ca 10 km nordöst om Skellefteå centrum.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av hela området kring Bovikens havsbad och campingplats. Detta för att kunna bibehålla, men även öka dess attraktivitet. I planförslaget föreslås bland annat en ny småbåtshamn inne i Laxvarpsviken.

Planen har varit ute för samråd 5 juni–24 augusti

Samråd

Information om detaljplanen

På grund av rådande situation med Covid-19 (coronaviruset) kommer vi inte att erbjuda något allmänt informationstillfälle.

Ni är istället välkomna att kontakta oss för att ställa frågor och få information i ärendet, alternativt boka in enskilt fysiskt eller digitalt möte med handläggare.

Kontakta oss via kommunens kundtjänst på 0910–73 50 00.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: