Discgolf

Detaljplan för Storkåge 11:16 m fl, inom serviceorten Kåge

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Storkåge 11:16 (Kåge såg). Planområdet ligger ca 2 km sydöst om centrala Kåge. Syftet med planen är att möjliggöra en fortsatt utveckling av Norra Skogs sågverk på fastigheten Storkåge 11:16.

Planförslaget innebär en mindre avvikelse från den fördjupade översiktsplanen för Kåge i och med att del av naturmark mellan industriområde och E4 kommer att planläggas som industri.

Detaljplanen var ute på samråd mellan 2020-07-01 - 2020-08-20. Därefter bearbetas planförslaget inför granskning.

Du kan även ta del av handlingarna här nedan

Information om detaljplanen

Med anledning av rådande situation på grund av Covid-19 (Corona) kommer vi inte att erbjuda något allmänt informationstillfälle. Ni är istället välkomna att kontakta oss för att ställa frågor och få information i ärendet, alternativt boka in enskilt fysiskt eller digitalt möte med handläggare. Kontakta oss via kommunens kundtjänst på 0910–73 50 00.

Fastighetsförteckning

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan detta dokument inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig vid samrådsutställningen i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se