Detaljplan för Lejongapet 1 m fl och Getberget, inom stadsdelen Morön

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Lejongapet 1 m fl och Getberget. Området ligger cirka 2 kilometer öster om centrala Skellefteå inom stadsdelen Morön (även kallat Getberget). Planområdet avgränsas av Torsgatan i norr, Getbergsvägen i söder, Floravägen i öster och i väster gränsar Boviksvägen där nytt bostadsområde med flerbostadshus nyligen färdigställts.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i anpassning och hänsyn till höga naturvärden och rekreationsvärden. Planen upprättas med utökat förfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen som för det aktuella området anger bostäder men är av större intresse för allmänheten.

Utställning för granskning

Planen fanns utställd för granskning mellan 4 mars och 25 mars på Stadshuset.

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter på planförslaget skriftligt senast 25 mars 2021. Uppge ärendenummer 2017-763 samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller bygg-ochmiljo.namnden@skelleftea.se

Kontakta kommunens kundtjänst om du har frågor, 0910-73 50 00.

Samråd

Information med anledning av Covid-19

Med anledning av rådande situation kommer vi inte att erbjuda något allmänt informationstillfälle. Ni är istället välkomna att kontakta oss för att ställa frågor och få information i ärendet, alternativt boka in enskilt fysiskt eller digitalt möte med handläggare. Kontakta oss via kommunens kundtjänst på 0910–73 50 00.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: