Visar att detaljplanen är i granskning

Detaljplan för Polaris 8 och 39 m fl, inom stadsdelen Centrala stan

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Polaris 8 och 39 m fl. Planområdet ligger i Centrala stan, öster om kulturhuset. Planområdet omfattar Fastigheterna Polaris 8 och Polaris 39 samt del av fastigheten Skellefteå 4:1 inom kvarteret Polaris. Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder i ett exponerat läge. Intentionen är att skapa en signaturbyggnad i den södra delen av centrala stan.

Detaljplanen avviker inte från den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan i och med att man tillåter bostäder men bedöms vara av betydande intresse för allmänheten. Planen upprättas med utökat planförfarande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra högre bebyggelse av bostäder med verksamheter på bottenplan mot Kanalgatan.

Utställning för granskning

Planen finns utställd för granskning mellan 4 mars och 25 mars 2021 på Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag 07.00–17.00

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 25 mars 2021.
Uppge ärendenummer 2015-5640 samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Kontakta kommunens kundtjänst om du har frågor, 0910-73 50 00.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: