Detaljplan för Bergsbyn 6:87 (Lillgrundet) inom Skellefteå centralort

Skellefteå kommun får in många ansökningar och förfrågningar om detaljplaner. Det här är en av de som påbörjats. Först när det kommer till samråd kan du ta del av materialet och tycka till om det.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: