Discgolf

Detaljplan för Orgeln 2, inom stadsdelen Prästbordet

Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att göra en detaljplan för Orgeln 2. Planområdet ligger i stadsdelen Prästbordet.
Planen upprättas med standardförfarande.
Standardförfarande innebär att ni vid två tillfällen kommer att få ta del av planförslaget. Efter genomfört samråd kommer ni även att få granska och tycka till om det slutgiltiga planförslaget, innan det går upp till bygg- och miljönämnden för antagande.

Syftet med planen är att utöka byggrätten av handelsverksamheten (ICA Kvantum) i området samt expansion av de tillhörande parkeringsytorna.

Utställning för granskning

Planen finns utställd för granskning mellan 10 maj och 24 maj 2021 i Stadshuset, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag 07.00–17.00

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 24 maj 2021.
Uppge ärendenummer 2020–61 samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller bygg-ochmiljo.namnden@skelleftea.se

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.


Detaljplanen beräknas gå till bygg- och miljönämnden för antagande den 17 juni 2021.

Kontakta kommunens kundtjänst om du har frågor, 0910-73 50 00.

Samråd

  • Kallelse , 348.5 kB.
  • Planbeskrivning , 1.6 MB.
  • Plankarta , 397.7 kB.
  • Orienteringskarta , 3.2 MB.
  • Fastighetsförteckning
    På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan detta dokument inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig vid samrådsutställningen i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00

Information med anledning av Covid-19

Med anledning av rådande situation kommer vi inte att erbjuda något allmänt informationstillfälle. Ni är istället välkomna att kontakta oss för att ställa frågor och få information i ärendet, alternativt boka in enskilt fysiskt eller digitalt möte med handläggare. Kontakta oss via kommunens kundtjänst på 0910–73 50 00.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: