Processbild standarsförfarande

Ändring av detaljplan för Vänskapen 1, inom stadsdelen Ursviken

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till ändring av detaljplan för Vänskapen 1. Planområdet ligger centralt i Ursviken, öster om skolan, nordost om korsningen Skelleftehamnsvägen/Vänskapsgatan.

Planen upprättas med standardförfarande, som ett tillägg till gällande plan. Standardförfarandet kan komma att övergå till begränsat standardförfarande om planförslaget godkänns av samrådskretsen och inga ändringar gjorts efter godkännandet. Inget ytterligare tillfälle att lämna synpunkter kommer då att ges och planen går direkt upp för antagande efter genomfört samråd.

Syftet med ändringen är att utöka byggrätten för att bekräfta befintliga förhållanden samt att möjliggöra för uppförande av komplementbyggnader inom fastigheten.

Utställning för samråd

Planen fanns utställd för samråd mellan 23 april och 18 maj 20201 i Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

Välkommen måndag–fredag 07.00–17.30 , dag före röd dag 07.00-16.00

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter på planförslaget till oss skriftligt senast 18 maj 2021.

Skriv ner dem och skicka till:

Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå
eller till bygg-ochmiljo.namnden@skelleftea.se

Uppge ärendenummer 2016-4080, samt ditt namn, adress och fastighets­beteckning

Den som inte lämnar några skriftliga synpunkter under samrådstiden bedöms ha godkänt planförslaget.

Om du har frågor kan du kontakta kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00

Här befinner vi oss i planprocessen

Samråd mellan 2021-04-08 och 2021-04-22

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: