Upphävande av del av detaljplan för ett område söder om Mullberget
inom stadsdelen Norrböle, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att göra ett upphävande av del av detaljplan för ett område söder om Mullberget Planområdet ligger cirka 2 km öster om Skellefteå centrum i anslutning till riksväg 372.

Planen upprättas med förenklat standardförfarande. Om väsentliga synpunkter som kräver större ändringar kommer in övergår planförfarandet till standardförfarande.

Förenklat standardförfarande innebär att ni vid ett tillfälle kommer att få ta del av planförslaget. Efter genomfört samråd går upphävandet upp till bygg- och miljönämnden för antagande. Vid standardförfarande ges även möjlighet att yttra sig vid ett granskningstillfälle innan antagande.

Utställning för samråd

Planen finns utställd för granskning mellan 31 maj och 21 juni 2021 i Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag 07.00–17.30, dag före röd dag 07.00-16.00

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 21 juni 2021.
Uppge ärendenummer 2020–3993 samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller bygg-ochmiljo.namnden@skelleftea.se

Kontakta kommunens kundtjänst om du har frågor, 0910-73 50 00.

Fastighetsförteckning

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan detta dokument inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig vid samrådsutställningen i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå. Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: