Visar att detaljplanen är i granskning

Detaljplan för del av Storkåge 74:1, inom serviceorten Kåge

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till granskning för Storkåge 74:1. Planområdet ligger inom serviceorten Kåge.

Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för varierad
bostadsbebyggelse inom planområdet. Syftet är även att reglera naturmark för att dels spara värdefull närrekreation för boende samt att tillgodose växt- och djurlivets behov.

Utställning för granskning

Planen fanns utställd för granskning mellan 16 september till 18 oktober 2021 på Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag 07.00–17.00

Samt på Kåge bibliotek, Skolgatan 3, Kåge
Välkommen måndagar 10–13, 14–19 och onsdagar 9–13, 14–16.

Samråd

Fastighetsförteckning

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan detta dokument inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig vid samrådsutställningen i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 18 oktober 2021.
Uppge ärendenummer 2014-3761 samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller bygg-ochmiljo.namnden@skelleftea.se

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Kontakta kommunens kundtjänst om du har frågor, 0910-73 50 00.

Samråd

Fastighetsförteckning

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan detta dokument inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig vid samrådsutställningen i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00

Information med anledning av Covid-19

Med anledning av rådande situation kommer vi inte att erbjuda något allmänt informationstillfälle. Ni är istället välkomna att kontakta oss för att ställa frågor och få information i ärendet, alternativt boka in enskilt fysiskt eller digitalt möte med handläggare. Kontakta oss via kommunens kundtjänst på 0910–73 50 00.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se