Processkarta som visar stegen uppdrag, samråd, granskning och antagande där samråd är markerat

Detaljplan för Byske 8:76 inom serviceorten Byske (f.d. Byske kommunhus) inom serviceorten Byske

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Byske 8:76 (f.d. Byske kommunhus). Planområdet, tillika den aktuella fastigheten, är beläget vid Ringvägen, öster om Storgatan. Planområdet angränsar strandpromenaden och Byske älv i söder.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i den idag befintliga byggnaden, som historiskt sett nyttjats som kommunhus för Byske landskommun. För att även skapa ett bredare nyttjande inför ett eventuellt framtida behov möjliggörs även för centrumverksamhet inom fastigheten. Hänsynstagande till befintlig byggnads kulturhistoriska värde ska beaktas vid ändring, om – och tillbyggnad samt för ny bebyggelse.

Planen upprättas med utökat förfarande. Det innebär att det efter genomfört samråd även kommer att ske en granskning av detaljplanen, ytterligare möjlighet att tycka till kommer då att finnas.

Planförslaget avviker från den fördjupade översiktsplanen för Byske. Området är där utlagt som ”Allmänt område”, vilket tidigare var menat för verksamheter med stat, kommun eller landsting som huvudman. Föreslagen detaljplan medger bostäder och centrumverksamhet.

Utställning för granskning

Planen fanns utställd för granskning mellan 20 september till 11 oktober 2021 på Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag 07.00–17.00

Samråd

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 11 oktober 2021.
Uppge ärendenummer 2021-183 samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller bygg-ochmiljo.namnden@skelleftea.se

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt under samråds- eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Kontakta kommunens kundtjänst om du har frågor, 0910-73 50 00.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se