Processkarta som visar stegen uppdrag, samråd, granskning och antagande där samråd är markerat

Detaljplan för Söder torg inom stadsdelen Centrala stan

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Söder torg. Planområdet ligger inom centrala Skellefteå, direkt söder om parkbron och Skellefteälven.
Planområdet avgränsas av Krukmakargatan och Bockholmsvägen i norr, Slädgatan i öster, Karlgårdsvägen i väster samt Villagatan i söder.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för bostäder och centrumverksamhet inom området Söder torg.
Syftet är även att tillskapa en mötesplats och förstärka det nord-sydliga stråket, som utgör en förlängning av centrala stan.
Detaljplanen ska även säkerställa en hög kvalitetsnivå för den nya bebyggelsen, och främja en god gestaltning, som den strategiska platsen kräver.

Detaljplanen är på granskning mellan 28 april - 19 maj 2022.

Planen finns utställd på Stadshuset, huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå. Du kan även ta del av handlingarna nedan.

Välkommen måndag–fredag 07.00–17.30, dag före röd dag 07.00-16.00

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan detta dokument inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig vid samrådsutställningen i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 19 maj 2022.
Uppge ärendenummer 2021-1061 samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller bygg-ochmiljo.namnden@skelleftea.se

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt under samråds- eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Kontakta kommunens kundtjänst om du har frågor, 0910-73 50 00.

Samråd

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan detta dokument inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig vid samrådsutställningen i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: