Processkarta som visar stegen uppdrag, samråd, granskning och antagande där samråd är markerat

Detaljplan för ny sträckning av Nordlandergatan m.m. inom stadsdelarna Älvsbacka och Norrböle

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för ny sträckning av Nordlandergatan. Planområdet ligger cirka 500 meter nordväst om Skellefteå centrum, direkt söder om Skellefteå lasarett.

Syftet med detaljplanen är möjliggöra ny sträckning av Nordlandergatan med passage under järnvägen och väg 95 (Järnvägsleden) med anledning av Norrbotniabanan. Syftet är också att möjliggöra markanvändningen centrum och vård mellan Nordlandergatan och väg 95. Vidare anpassar detaljplanen byggrätten och säkerställer kulturmiljövärden för kvarteret Göta.

Planen upprättas med standardförfarande.

Efter genomfört samråd kommer det även att ske en granskning av planförslaget, ytterligare möjlighet att tycka till kommer då att finnas. Vid granskningen redovisas de eventuella ändringar som gjorts av planförslaget efter genomfört samråd.

Detaljplanen är på samråd mellan 4 maj - 25 maj 2022.

Planen finns utställd på Stadshuset, huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå. Du kan även ta del av handlingarna nedan.

Välkommen måndag–fredag 07.00–17.30, dag före röd dag 07.00-16.00

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan detta dokument inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig vid samrådsutställningen i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 25 maj 2022.
Uppge ärendenummer 2021-4834 samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller bygg-ochmiljo.namnden@skelleftea.se

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt under samråds- eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Kontakta kommunens kundtjänst om du har frågor, 0910-73 50 00.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: