Discgolf

Detaljplan för bostadsområdet Backen inom stadsdelen Sunnanå, Skellefteå

Planområdet ligger i den södra delen av Skellefteå, inom stadsdelen Sunnanå. Det tilltänkta bebyggelseområdet ligger på Rösbergets norra sluttning, söder om Lantmannagatan och mellan Falkträskets förskola och bostadsområdet Nyckelgatan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 500 bostäder i blandning av olika storlekar och upplåtelseformer samt att möjliggöra för ett vård- och omsorgsboende och/eller skolverksamhet.

Standardförfarande innebär att ni vid två tillfällen kommer att få ta del av planförslaget. Efter genomfört samråd kommer ni även att få granska och tycka till om det slutgiltiga planförslaget, innan det går upp till bygg- och miljönämnden för antagande.

Detaljplanen är på samråd mellan 2022-05-31 - 2022-06-22. i Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag 07.00–17.30, dag före röd dag 07.00–16.00. Därefter bearbetas planförslaget inför granskning.

Du kan även ta del av handlingarna här nedan

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 22 juni 2022.
Uppge ärendenummer 2021-2690 samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller bygg-ochmiljo.namnden@skelleftea.se

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt under samråds- eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Kontakta kommunens kundtjänst om du har frågor, 0910-73 50 00.

Fastighetsförteckning

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan detta dokument inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig vid samrådsutställningen i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: