Processkarta som visar stegen uppdrag, samråd, granskning och antagande där samråd är markerat

Detaljplan för ny sträckning av Nordlandergatan m.m. inom stadsdelarna Prästbordet och Norrböle

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för ny sträckning av Nordlandergatan. Planområdet ligger cirka 500 meter nordväst om Skellefteå centrum, direkt söder om Skellefteå lasarett.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny sträckning av Nordlandergatan med passage under järnvägen och väg 95 (Järnvägsleden) med anledning av Norrbotniabanan. Planen möjliggör även för ny gång- och cykelpassage under järnvägen, väg 95 och Nordlandergatans nya stäckning, i Lasarettsvägens förlängning. Vidare säkerställer detaljplanen kulturmiljövärdena för kvarteret Göta.

Planen upprättas med standardförfarande.

Inget ytterligare tillfälle att komma in med synpunkter kommer att finnas efter genomförd granskning. Detaljplanen kommer då att gå vidare till bygg- och miljönämnden för antagande.

Utställning för granskning

Planen finns utställd för granskning mellan 3 november och 24 november i Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå.

Välkommen måndag–fredag 07.00–17.30, dag före röd dag 07.00–16.00

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 24 november 2022.

Skriv ner dem och skicka till:

Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå
eller till bygg-ochmiljo.namnden@skelleftea.se

Uppge ärendenummer 2021-4834, samt ditt namn, adress och fastighets­beteckning.

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Om du har frågor kan du kontakta kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00.

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan detta dokument inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig vid samrådsutställningen i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: