Discgolf

Detaljplan för del av Morö Backe 2:1, inom stadsdelen Morö Backe

Planens syftar till att möjliggöra byggandet av bostäder och en förskola. Bostäderna kommer i huvudsak att utgöras av friliggande och sammanbyggda småhus som kompletteras med ett område med flerfamiljshus.

Detaljplanen är på samråd mellan 2022-12-05 - 2023-01-02. Därefter bearbetas planförslaget inför granskning.

Här finns planen utställd för granskning:

Stadshuset, huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag 07.00–17.30, dag före röd dag 07.00-16.00

Du kan även ta del av handlingarna nedan

GDPR-handlingar

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan vissa handlingar, helt eller delvis, inte publiceras på kommunens hemsida.
Handlingar benämnda (GDPR) finns därför endast, i sin helhet, tillgänglig vid eventuell utställning i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå.
Handlingarna kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: