Detaljplan för Söder torg inom stadsdelen Centrala stan

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för bostäder och centrumverksamhet inom området Söder torg.
Syftet är även att tillskapa en mötesplats och förstärka det nord-sydliga stråket, som utgör en förlängning av centrala stan.
Detaljplanen ska även säkerställa en hög kvalitetsnivå för den nya bebyggelsen, och främja en god gestaltning, som den strategiska platsen kräver.

Planen upprättas med standardförfarande. Planen har både varit ute på samråd och granskning, och kommer nu att gå vidare till bygg- och miljönämnden för godkännande att antas i kommunfullmäktige.
Planen beräknas antas i kommunfullmäktige 2023-01-31.

Du kan ta del av handlingarna nedan:

Antagandehandlingar

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan detta dokument inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig vid samrådsutställningen i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: