Detaljplan för ny sträckning av Nordlandergatan m.m. inom stadsdelarna Prästbordet och Norrböle

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny sträckning av Nordlandergatan med passage under järnvägen och väg 95 (Järnvägsleden) med anledning av Norrbotniabanan. Planen möjliggör även för ny gång- och cykelpassage under järnvägen, väg 95 och Nordlandergatans nya stäckning, i Lasarettsvägens förlängning. Vidare säkerställer detaljplanen kulturmiljövärdena för kvarteret Göta.

Planområdet ligger cirka 500 meter nordväst om Skellefteå centrum, direkt söder om Skellefteå lasarett.

Planen upprättas med standardförfarande. Bygg- och miljönämnden har 2022-12-15 antagit detaljplanen.

GDPR-handlingar

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan vissa handlingar, helt eller delvis, inte publiceras på kommunens hemsida.
Handlingar benämnda (GDPR) finns därför endast, i sin helhet, tillgänglig vid eventuell utställning i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå.
Handlingarna kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: