Detaljplan för Flisen 1, 2 och 3

Contractor AB har ansökt om ändring av detaljplanen för kvarteret Flisen i stadsdelen Ursviken. Syftet med planen är att komplettera kvarteret med bostäder, en ny förskoleanläggning och undersöka en möjlig byggnation av en idrottsanläggning.

GDPR-handlingar

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan vissa handlingar, helt eller delvis, inte publiceras på kommunens hemsida.
Handlingar benämnda (GDPR) finns därför endast, i sin helhet, tillgänglig vid eventuell utställning i stadshuset, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå.
Handlingarna kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00.

Relaterat:

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se