Processkarta som visar stegen uppdrag, samråd, granskning och antagande där samråd är markerat

Detaljplan för Bureå resecentrum m.m.
inom serviceorten Bureå

Planområdet ligger omedelbart norr om Bureälven, drygt en kilometer nordväst om centrala Bureå.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av resecentrum för tåg- och busstrafik i anslutning till ny järnväg samt gång- och cykelväg med passage under väg E4 i samband med utvecklingen av Norrbotniabanan och dess järnvägsplan. Planen ska i övrigt också anpassas efter järnvägsplanen med anledning av Norrbotniabanan. Planen syftar även till att möjliggöra ny markanvändning för handels- och kontorsändamål mellan resecentrumområde och E4.

Planen upprättas med standardförfarande. Planen har varit ute både på samråd och granskning, och kommer nu att gå vidare till bygg- och miljönämnden för antagande.

Du kan ta del av handlingarna i ärendet här nedan:

GDPR-handlingar

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan vissa handlingar, helt eller delvis, inte publiceras på kommunens hemsida.
Handlingar benämnda (GDPR) finns därför endast, i sin helhet, tillgänglig vid eventuell utställning i stadshuset, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå.
Handlingarna kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00.

Frågor

Om du har frågor kan du kontakta kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00. Uppge ärendenummer 2021-5593

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Relaterat:

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se