Extern aktör utreder visselblåsarärenden

Den 10 februari 2021 presenterade Skellefteå kommun en åtgärdsplan för att motverka jäv i organisationen. I åtgärdsplanen ingick att utreda visselblåsarfunktionens ärendehanteringsprocess för att få en snabbare och smidigare hantering. Utredningen har resulterat i att samtliga ärenden som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen ska utredas av den externa revisionsbyrån KPMG.

- De ärenden som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen ska utredas noggrant och skyndsamt. Samtidigt är den här typen av utredningar omfattande till sin natur. Därför kommer den externa revisionsbyrån KPMG att sköta utredningarna. På så sätt minskar vi arbetsbelastningen på våra interna utredare samtidigt som utredningarna genomförs skyndsamt, säger Birgitta Holmström, förhandlingschef och ansvarig för visselblåsarfunktionen på Skellefteå kommun.

När man rapporterar en misstanke om allvarliga oegentligheter till visselblåsarfunktionen tas ärendet först emot av systemleverantören BDO. Om det faller inom funktionens ram skickas det vidare till KPMG för utredning. Först när utredningen är klar kommer den till Skellefteå kommun.

- Det är viktigt att understryka att den som visselblåser alltid är anonym gentemot Skellefteå kommun, oavsett om man gjort en anonym anmälan eller inte. Däremot kan det vara en fördel att lämna en mailadress när man visselblåser. Detta eftersom många anmälningar innehåller ganska lite information som ofta behöver kompletteras för att en utredning ska kunna genomföras, säger Birgitta Holmström.

Den som visselblåser är också skyddad av efterforsknings- och repressalieförbudet som förbjuder alla former av åtgärder som syftar till att ta reda på vem som visselblåst eller straffa den som gjort det.

- Visselblåsarfunktionen ska motverka att allvarliga oegentligheter får fäste i organisationen. Den ska vara ett komplement när de ordinarie vägarna via cheferna inte fungerar. Det är en viktig demokratisk funktion som ska stärka förtroendet för vår verksamhet. Då är det också enormt viktigt att de som visselblåser vet vilket skydd och vilka rättigheter de har, säger Birgitta Holmström.

I enlighet med åtgärdsplanen mot jäv kommer Skellefteå kommun också att genomföra insatser för att öka kunskapen och kännedomen om visselblåsarfunktionen i organisationen. Dessa insatser kommer att genomföras under hösten med start i augusti.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se