Hösten 2021: Kommunen bedriver så normal verksamhet som möjligt

Skellefteå kommuns samhällsservice är igång som vanligt under hösten. Pandemin sätter dock sin prägel på kommunen, och de olika funktionerna ser noga till att smittsäkra sina verksamheter. Här ges några exempel.

Utbildning

Folkhälsomyndigheten har bedömt att undervisning på plats i skolans lokaler ska vara huvudprincip för både grundskola och gymnasium under hösten 2021.

Vid terminsstart är det i allmänhet vanligt med ökad spridning av infektioner och även om barn sällan blir allvarligt sjuka i covid-19 utgör barn fortsatt en grupp som är mottagliga för smitta. I förskole- och skolmiljön kan smittspridning uppstå under hösten, därför är det viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för minskad smittspridning. Det gäller även den som tidigare haft covid-19 tidigare eller är vaccinerad.

När undervisningen nu sker på plats i skolan väntas också fler elever åka kollektivt till och från skolan. Där gäller att försöka undvika trängsel så gott det går, till exempel genom att välja avgångar med färre resande eller använda andra färdsätt så som att cykla eller gå i den utsträckning det är möjligt.

Så arbetar skolorna för att motverka smittspridning och trängsel

Skolorna utgår från Folkhälsomyndighetens bedömning och bedriver undervisning på plats, men stora samlingar undviks och handsprit kommer att finnas tillgängligt i lokalerna. Skolorna har också, genom samarbete med Region Västerbotten, tillgång till PCR-tester som kan användas för smittspårning om någon i en grupp skulle bli sjuk.

Skolpersonal uppmanas att jobba hemma så långt det är möjligt, till exempel vid andra arbetsuppgifter än undervisning i klassrum.

Skellefteå kommun har också kontinuerlig dialog med Skellefteå Buss om läget i skolskjutstrafiken och om eventuella åtgärder som kan behöva vidtas.

När ska barn och elever vara hemma från skolan eller förskolan?

En vanlig fråga som kommer in är när och hur länge barn och elever ska stanna hemma från förskolan eller skolan om de har eller har haft symtom. Det är svårt att ge ett generellt svar på den frågan eftersom det beror på flera faktorer, som exempelvis huruvida barnet eller eleven provtagit sig. Detaljerad information om vad som gäller vid olika förutsättningar finns på 1177 Västerbottens webbplats.

1177 - När ska jag stanna hemma? Länk till annan webbplats.

Vaccination

Det är i de yngre åldersgrupperna som smittan sprids mest just nu. Alla som är födda 2005 eller tidigare erbjuds vaccination mot covid-19 och uppmanas att boka tid för vaccination via 1177.

Vaccinationsbokning hos 1177 Länk till annan webbplats.

Pandemirelaterad information om utbildning (Skellefteå kommun)

Omsorg och stöd

Daglig verksamhet är sedan 2 augusti igång igen som vanligt.

Den 30 augusti öppnar restaurangerna på vård- och omsorgsboendena i Burträsk, Lövånger och Boliden. Den som är färdigvaccinerad mot Covid-19 är välkommen att äta på restaurangerna. För att hålla restaurangmiljön säker följs Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Besök på vård- och omsorgsboenden är fortfarande förenat med vissa förbehåll. Försök begränsa dina besök på boenden så länge pandemin pågår. Om du ändå besöker ett boende är det viktigt att du är frisk, symtomfri, har god handhygien och bär munskydd i de fall det behövs.

Pandemirelaterad information om omsorg och stöd (Skellefteå kommun)

Kultur och fritid

Under augusti och september öppnar badhusen för allmänheten igen. Anläggningarna kommer att öppna upp allt eftersom, och har därför olika öppningsdatum.

Kontinuerlig uppdatering finns på skelleftea.se/badhus.

Fritidsgårdarna återgår också till sin ordinarie verksamhet efter skolstarten, mer information finns på respektive fritidsgårds Instagramkonto.

De kommunala kultur- och biblioteksverksamheterna återgår till ordinarie öppettider från och med vecka 34. Precis som tidigare gäller att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma vid symptom.

Pandemirelaterad information om kultur och fritid (Skellefteå kommun)

Kontorsmiljöer

Så länge Folkhälsomyndighetens rekommendation kvarstår, arbetar många tjänstepersoner på distans. Kontoren kommer därför att ha färre medarbetare på plats under hösten, i första hand september månad ut.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se