Grönt ljus för införande av förmånscykel i Skellefteå kommun

I Skellefteå väljer redan många kommunanställda att cykla, sommar som vinter. Nu är förhoppningen att fler ska se fördelarna med cykel istället för bil, då personalnämnden beslutat att erbjuda alla tillsvidareanställda att hyra cykel, så kallad förmånscykel.

– Skellefteå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, en del i det innebär att vi ska erbjuda attraktiva förmåner. Genom förmånscykel får våra medarbetare möjlighet till motion och bättre hälsa samtidigt som vi vet att ökad cykelpendling också skapar positiva effekter på både klimat och samhällsutveckling. Idag är det en självklarhet att vi som arbetsgivare ska göra vad vi kan för ett bättre klimat, säger Evelina Fahlesson, personalnämndens ordförande.

Idén kommer ursprungligen från en medarbetare i samband med höstens idéutmaning ”Du vet bäst!”. Idén var den som fick mest stöd av andra medarbetare och efter en utredning med för- och nackdelar samt erfarenheter från andra kommuner har nu personalnämnden beslutat om ett införande.

Nu vidtar upphandling av en leverantör som ska kunna erbjuda ett bra utbud av cyklar, alltifrån vanliga cyklar, elcyklar till sportcyklar och en god administration av uthyrningen. Själva införandet planeras till våren 2022 och en utvärdering kommer att göras efter två år.

Generellt gäller att cykeln förmånsbeskattas och ett löneavdrag görs varje månad. Vid avtalsperiodens slut kan medarbetaren välja att lämna tillbaka cykeln eller köpa loss den.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad:
Till toppen