Kristina Sundin Jonssons nyhetsvideo, onsdag 20 april

I takt med att samhället blir allt mer digitaliserat så växer it-säkerhet fram som ett växande och angeläget område. I dagens videorapport 20 april samtalar Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson om detta ämnesområde med Michael Carlberg Lax som är övergripande strategiskt ansvarig för Skellefteå kommuns it-verksamhet.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: