Kommunfullmäktige sammanträder 3 maj

På sammanträdet kommer bland annat Skellefteå kommuns årsredovisning 2021, inklusive nämndernas resultatöverföring 2021 och ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning att behandlas. Dessutom besvaras ett antal interpellationer och på dagordningen finns också ett antal beslutsärenden.

Följ sammanträdet på plats

Kommunfullmäktige i Skellefteå kommun sammanträder i Forumsalen på Campus Skellefteå, tisdag 3 maj, klockan 13.00. Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen.

Följ i radio

Sammanträdet sänds i Radio Skellefteå (89,7 MHz), Jörn (91,5 MHz), Skelleftehamn (101,4 MHz), Bygdsiljum (95,0 MHz).

Följ i webbradio

Lyssna på sändningen via Radio Skellefteås webbplats. Länk till annan webbplats.

Lyssna på kommunfullmäktige efter direktsändning

Radio Skellefteå lägger upp kommunfullmäktiges sändning och publicerar den i deras ljudarkiv efter sändning. Filerna finns tillgängliga fram till kommande kommunfullmäktige då de byts ut till aktuella filer.
Lyssna på sändningen i efterhand i Radio Skellefteås ljudarkiv. Länk till annan webbplats.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: