Kommunfullmäktige sammanträder 14 juni

På sammanträdet kommer bland annat preliminär budget och plan 2023-2027, Skellefteå kommun inklusive skattesats 2023 samt antagande av detaljplan för Näsudden, del av Skelleftehamn 2:7 inom stadsdelen Skelleftehamn att behandlas. Dessutom besvaras ett antal interpellationer och på dagordningen finns också ett antal beslutsärenden.

Följ sammanträdet på plats

Kommunfullmäktige i Skellefteå kommun sammanträder i Forumsalen på Campus Skellefteå, tisdag 14 juni, klockan 9.00. Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen.

Följ i radio

Sammanträdet sänds i Radio Skellefteå (89,7 MHz), Jörn (91,5 MHz), Skelleftehamn (101,4 MHz), Bygdsiljum (95,0 MHz).

Följ i webbradio

Lyssna på sändningen via Radio Skellefteås webbplats. Länk till annan webbplats.

Lyssna på kommunfullmäktige efter direktsändning

Radio Skellefteå lägger upp kommunfullmäktiges sändning och publicerar den i deras ljudarkiv efter sändning. Filerna finns tillgängliga fram till kommande kommunfullmäktige då de byts ut till aktuella filer.
Lyssna på sändningen i efterhand i Radio Skellefteås ljudarkiv. Länk till annan webbplats.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: