Discgolf

Är du utvald? Delta i undersökningen och påverka utvecklingen

SCB:s årliga medborgarundersökning skickas nu ut till slumpmässigt utvalda deltagare. Är du utvald? Passa då på att göra din röst hörd. Genom att delta har du möjlighet att påverka utvecklingen i Skellefteå kommun.

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret. Om du är utvald kontaktas du via digital brevlåda eller får ett brev med posten. Du kan svara med pappersenkät eller på webben. På webben går det även att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Statistikmyndigheten SCB gör medborgarundersökningen på uppdrag av Sveriges kommuner. Undersökningen fångar upp din uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns bland annat frågor om vilket inflytande du upplever att du har, liksom hur servicen fungerar ur ditt perspektiv. Svaren ger värdefull vägledning för den fortsatta planeringen i kommunen.

Det är viktigt att så många som möjligt av de tillfrågade svarar, eftersom beskrivningen av medborgarnas syn på kommunen blir bättre och säkrare om fler svarar.

Pressmeddelande från SCB om medborgarundersökningen Länk till annan webbplats.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: