Utvärdering: flexibilitet och samarbete viktiga framgångsfaktorer under pandemin

Skellefteå kommuns krishantering under pandemin har utvärderats av konsultföretaget Ramboll. Den nyligen färdigställda rapporten beskriver kommunen som observant och proaktiv i sitt agerande. Flexibilitet och samarbete lyfts fram som framgångsfaktorer. Det finns också ett antal förbättringsområden som kommunen nu ska ta fasta på.

– Vi ville ha en utomstående bedömning av våra insatser under pandemin för att utveckla och stärka kommunens arbete med krisberedskap. Därför beställde vi utvärderingen av Ramboll, förklarar kommunens säkerhetschef Patrik Nilsson.

Rapporten ger överlag Skellefteå kommun goda omdömen, och konstaterar att det fanns ett aktivt lärande under krisens gång. Det resulterade i att kommunen fortlöpande tog fram – och ändrade – metoder för att minska smittspridning, värna de särskilt drabbade och minska den negativa påverkan på bland annat näringslivet. Rapporten betonar att denna ökade förmåga till omställning är särskilt värdefull för en kommun som Skellefteå med tanke på den snabba samhällsutveckling som råder här.

Väl fungerande samarbeten – både inom kommunkoncernen och med andra aktörer – lyfts också fram. Skellefteå beskrivs som en ansvarstagande kommun som aktivt bidragit till att minska pandemins påverkan även ur ett regionalt perspektiv.

Andra exempel på framgångsfaktorer är tydlig krisledning och ett effektivt kommunikationsarbete.

I utvärderingen ingår också ett antal rekommendationer om hur Skellefteå kommun ska kunna utveckla sin krisberedskap ytterligare och gå stärkta ur pandemihanteringen. De flesta råd handlar om att utveckla befintliga styrkor och förfina rutiner.

Skellefteå kommun har analyserat rekommendationerna och planerar att omsätta en del av dem till praktisk handling. Det finns ett beslutsförslag till kommunstyrelsen som i huvudsak handlar om att utveckla och öva krisledningsorganisationen, att undersöka hur personal och uppdrag kan flyttas mellan förvaltningar, att i större utsträckning öva stödfunktionerna, att utveckla förmågan till samarbete med både näringsliv och frivilliga samt att stärka förmågan att ta emot hjälp.

– Åtgärderna kommer att hjälpa oss förbättra vår krishantering, men jag tror också att lärdomarna från pandemin kan vässa oss i det vardagliga arbetet. Att hantera förändringar är något vi ställs inför hela tiden, säger kommundirektör Kristina Sundin Jonsson.

Lärande utvärdering av Skellefteå kommuns pandemiarbete (huvudrapport, pdf) , 826.9 kB.
Vägen framåt (rekommendationer för att stärka krisberedskapsförmågan, pdf) , 249.8 kB.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: