Hantering av c/o-adresserade fakturor förändras

Om du som privatperson önskar ta emot kommunens fakturor via c/o-adress (till exempel anhöriga till brukare på särskilt boende) måste du förutom att meddela Skellefteå kommuns kundtjänst, även begära särskild postadress hos Skatteverket. C/o-adress som sedan tidigare är anmäld till Skellefteå kommun behöver endast anmälas till Skatteverket.

Anmälan av särskild postadress gör du på www.skatteverket.se. Tjänsten heter Anmälan – Särskild postadress och kan göras antingen via e-tjänst eller blankett (SKV 7844).

Direktlänk till tjänsten Anmälan av särskild postadress Länk till annan webbplats.

Förändringen gäller från årsskiftet 2022/2023. Anledningen är att Skellefteå kommun har upphandlat Marginalen Inkasso för inkassotjänster. Tidigare skötte Skellefteå kommun inkassohanteringen i egen regi, och med den organisationen kunde särskilda postadresser anmälas direkt hos kommunen. För att säkerställa att fakturorna hamnar rätt efter årsskiftet så bör du alltså anmäla avvikande adress till Skatteverket.

Information om förändringen går ut på fakturor och i följebrev vid utskick till de som i dagsläget har anmält c/o-adress till kommunen.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: