Kommunfullmäktige sammanträder 21 mars

På sammanträdet kommer bland annat beslut angående tillstyrkan till vindkraft inom fastigheten Källbomark 6:1 med flera (Degerforsheden) att behandlas. Dessutom besvaras ett antal interpellationer och på dagordningen finns också ett antal beslutsärenden.

Följ sammanträdet via Skellefteå kommuns Youtube-kanal

Följ sammanträdet på plats

Kommunfullmäktige i Skellefteå kommun sammanträder i Forumsalen på Campus Skellefteå, tisdag 21 mars, klockan 09.00. Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen.

Relaterat:

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se