Kommunfullmäktige sammanträder 29 augusti

På sammanträdet kommer bland annat kompetensförsörjningsstrategi 2023-2026 samt parkeringsavgifter i P-husen Brinken och Campus att behandlas. Dessutom besvaras ett antal interpellationer och på dagordningen finns också ett antal beslutsärenden.

Följ sammanträdet via Skellefteå kommuns Youtube-kanal

Följ sammanträdet på plats

Kommunfullmäktige i Skellefteå kommun sammanträder i Forumsalen på Campus Skellefteå, tisdag 29 augusti, klockan 09.00. Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen.

Relaterat:

Senast uppdaterad: