kommunalråden

Kommunalråden Evelina Fahlesson (S), Lorents Burman (S) och Joakim Wallström (V) efter presentationen av årets budgetförslag.

Välfärden i fokus i årets budgetförslag

Under tisdagens presskonferens presenterade de tre kommunalråden förslaget till årets budget och plan för 2024–2033. Det faktum att Skellefteå får fler invånare, fler arbetsgivare och fler skattebetalare gör att kommunen kan fortsätta genomföra viktiga satsningar på välfärden. Budgeten beslutas av fullmäktige den 27 september.

Några av de viktiga fokusområdena i årets förslag till budget och plan för 2024–2033 är satsningar på medarbetare och verksamheter inom vård och omsorg, samt stora satsningar på skolan. I budgeten ryms också ökade ramar för både investeringar och drift av kommunens viktiga infrastruktur. Även bostadsförsörjningen fortsätter vara ett viktigt område.

- Satsningar på skola, vård och omsorg är avgörande för kommunens fortsatta tillväxt och framtid. Vi har idag presenterat en budget och plan som ger goda förutsättningar för att säkra välfärden under en period av snabb tillväxt. Samtidigt är det också avgörande att vi skapar goda livsmiljöer för både befintliga och nya invånare i hela vår kommun. Därför skjuter vi till mycket medel även på områden som infrastruktur, bostadsbyggande och ett rikt kultur- och fritidsutbud, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå kommun.

Skellefteå har idag en unikt hög sysselsättning och den fortsätter att öka. Arbetslösheten är nere på 3,1 procent, jämfört med 3,4 procent i fjol. Det är dessutom fortsatt en snabb inflyttning till kommunen. Under 2022 ökade Skellefteås befolkning med nästan 1 000 invånare och i år nådde kommunen en lika stor ökning redan under första halvåret. Det är få kommuner i Sverige idag som har motsvarande befolkningsutveckling som Skellefteå.

Skellefteå investerar mest per invånare i hela landet och den höga investeringstakten kommer att fortsätta. Investeringarna som kommunen gör under planperioden är rekordstora, och det sker samtidigt som det investeras mycket även från stat, region och näringsliv.

- Stora satsningar på Campus och vuxenutbildningen för att stärka kompetensförsörjningen är en viktig pusselbit för Skellefteås fortsatta tillväxt. Men vi är också stolta över att kunna tillföra en unikt stor ökning av budgeten för såväl skolan med 150 miljoner kronor, och Socialnämnden med 124 miljoner kronor för satsningar på medarbetarna och en ökad kvalitet i verksamheten. När det gäller bostäder så tillför vi ytterligare 2,2 miljarder kronor för exploatering och markförvärv under den kommande 10-årsperioden. Vi gör också stora satsningar på infrastruktur och ökar investeringarna där med ytterligare 2,8 miljarder kronor, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd i Skellefteå.

Ett bra utbud av kultur, fritid och friluftsliv är centralt för att människor vill bosätta sig och stanna kvar i Skellefteå. Dessa sektorer bidrar också till ett socialt hållbart och tryggt samhälle. Därför innehåller budgeten även stora satsningar på kultur och fritid. Utöver det utökar kommunen budgeten för det brottsförebyggande arbetet för att exempelvis minska risken för välfärdsbrott och annan ekonomisk brottslighet och för att stärka det förebyggande arbetet som sker ute hos de olika förvaltningarna.

- Att arbeta målmedvetet med att se till att så få som möjligt hamnar i utanförskap och att säkerhetsställa trygga uppväxtvillkor är en vinst för både samhället och de enskilda individerna. Därför skjuter vi in extra resurser till det här området för att bland annat implementera lyckade projekt och för att stärka upp vår fina fältverksamhet. Vi satsar också på att utöka både kultur- och fritidsbudgeten. Att det finns ett bra, varierat och mångfacetterat utbud av kultur, fritid och friluftsaktiviteter i en kommun är oerhört viktigt för folkhälsa, trivseln och stoltheten, säger Joakim Wallström (V), kommunalråd i Skellefteå.

Relaterat:

Senast uppdaterad: