Kommunfullmäktige sammanträder 7 november

På sammanträdet kommer bland annat Skellefteå kommuns delårsrapport per sista augusti, skolstruktur i Kåge och permanent avskaffande av avgifter för hemsjukvård att behandlas. Dessutom besvaras ett antal interpellationer och på dagordningen finns också ytterligare beslutsärenden.

Följ sammanträdet via Skellefteå kommuns Youtube-kanal

Följ sammanträdet på plats

Kommunfullmäktige i Skellefteå kommun sammanträder i Forumsalen på Campus Skellefteå, tisdag 7 november, klockan 09.00. Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen.

Relaterat:

Senast uppdaterad: