Barn i olika åldrar som står mot en vägg

”Alla barn ska må bra” uppmärksammar barn och unga i spåren av pandemin

Projektet ”Alla barn ska må bra” är ett sätt att uppmärksamma barn och ungas rätt att må bra och växa upp under sunda förhållanden, något som blivit svårare för många i spåren av Covid-19-pandemin. Genom föreläsningar för såväl föräldrar och lärare som elever och genom arbetsmaterial som skickas ut till lärare i grundskolan och på gymnasiet vill Skellefteå kommun skapa bättre möjligheter för barn och unga att prata om sitt mående och få adekvat hjälp. Arbetet drivs av Skellefteå kommuns elevhälsa och individ- och familjeomsorgen i samarbete med barnrättsorganisationen Bris.

- Under 2020 uppmärksammade BRIS en tydlig uppgång i inkommande samtal från barn i behov av stöd. Även inom kommunen har vi noterat en markant uppgång av trafik till kommunens webbsidor som handlar om barn som far illa. Samtidigt gör pandemin det svårare för skola, omgivning och socialtjänst att uppmärksamma barn som far illa. Därför behöver vi sätta fokus på frågan för att skapa en ökad medvetenhet bland både barn och vuxna, säger Linda Larsson, chef för individ- och familjeomsorgen.

Trots ett ökat antal samtal till BRIS och den markanta uppgången i sökningar på Skellefteå kommuns webb kring barn som far illa, har uppgången inte resulterat i att fler barn, unga och deras familjer söker stöd hos vare sig elevhälsan eller individ- och familjeomsorgen. Det finns däremot klara indikationer på att de barn och unga som tidigare behövt stöd har hamnat i en ännu svårare situation.

- Vi vet inte riktigt vad den här diskrepansen beror på. Det kan ha att göra med att barn och unga är osäkra på vilket stöd de har rätt till. Det kan också ha att göra med att det tar ett tag innan ökningen i samhället ger utslag i ökat antal ärenden. Genom att visa vilka vägar till stöd som finns hoppas vi att fler blir benägna att söka hjälp, säger Lisa Högdahl, chef för elevhälsan.

Projektet kommer att löpa under våren. Det utgörs av föreläsningar i samarbete med bland andra Bris och Föräldrasupporten på Skellefteå kommun och riktar sig till föräldrar, lärare och barn och unga. Inom ramen för projektet kommer man också att bistå lärarna på Skellefteås skolor med material som underlättar samtal kring barns rättigheter och psykisk ohälsa.

- Det är väldigt bra att Skellefteå kommun tar initiativ då pandemin förstärkt utsattheten hos många barn. Omständigheterna kan göra det svårare att uppmärksamma barn som far illa samtidigt som barn själva fått färre möjligheter till stöd och hjälp. Att sprida kunskap, öka medvetenheten och att vuxna agerar för alla barns bästa är nödvändigt, säger Erik Nilsson, regionombud nord på Bris.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: