Skellefteås 2030-strategi färdigställd

Arbetet med att uppdatera Skellefteås utvecklingsstrategi har nu gått i mål. Strategin antogs i Skellefteås kommunfullmäktige den 14 juni med brett politiskt stöd. Den ska nu användas som vägledning för en bredd av utvecklingsarbeten.

– Strategin handlar om utvecklingen i hela Skellefteå kommun. Den är en bra utgångspunkt för alla som vill vara med och bidra till utvecklingen. Oavsett om man verkar i en offentlig organisation, inom näringslivet eller en förening, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd i Skellefteå.

En central del av strategin handlar om önskad utveckling inom områden som exempelvis utbildning, bostäder, arbetstillfällen och kultur. Lika viktigt är sätten att arbeta som ska präglas av medskapande, samarbete och förändringsförmåga.

– Det är styrkor som vi ska bygga vidare på. När vi agerar tillsammans når vi också riktigt långt. Det har vi bevisat tidigare och därför har det fått en mer framträdande plats i den uppdaterade strategin. Sedan har vi förstås olika idéer när det handlar om hur vi bäst tar oss framåt, men vi har nu en gemensam målbild för Skellefteås utveckling fram till 2030, säger Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd i Skellefteå kommun.

Tusentals Skellefteåbor och en bredd av olika intressegrupper runt om i hela kommunen har deltagit i arbetet som inleddes för cirka ett år sedan.

– Sättet som arbetet genomförts är en framgångsfaktor. Det har varit öppet och gett alla runt om i hela Skellefteå möjlighet att göra sin röst hörd, säger Evelina Fahlesson (S).

I och med att strategin fastslagits inleds nu perioden för genomförandet, en period som sträcker sig över endast sju år.

– Det är väldigt mycket som sker i Skellefteå. Dessutom under en kort period. I det arbetet kommer alla att påverkas och alla kommer också att behöva vara på resan, avslutar Andreas Löwenhöök.

Utvecklingsstrategin finns digitalt tillgänglig på www.skelleftea.se/2030Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.. Inom kort finns den också tillgänglig på Stadshuset och på bibliotek runt om i kommunen.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: