HLT-verksamheten i Skellefteå utökas för att stötta fler barn

För att så tidigt som möjligt kunna stötta barn och familjer med olika typer av problematik finns HLT-team på fyra orter i Skellefteå kommun. Nu utökas och utvecklas verksamheten med ytterligare två team.

HLT står för Hälsa-Lärande-Trygghet och är en samverkan mellan hälsocentral, skola och socialtjänst. Syftet är att se helheten runt barnet och erbjuda samordnat stöd vid till exempel sociala, fysiska eller psykiska problem.

De nya HLT-teamen, som startar nu kring månadsskiftet, finns i Lövånger och Bureå och förväntas vara helt utbyggda till hösten. De nya teamen blir de första som helt kommer att arbeta efter den fullskaliga modellen och sedan ska de redan befintliga HLT-teamen i Burträsk, Byske, Ursviken och på Anderstorp följa efter.

- Det är viktigt att tidigt kunna sätta in förebyggande insatser och att ha barnets bästa i fokus. Genom HLT-verksamheten kan vi göra det med hjälp av samlade insatser från flera aktörer, säger Iosif Karambotis, ordförande i socialnämnden i Skellefteå kommun.

De familjer som får ett samordnat individuellt stöd har gett sitt samtycke och är på så sätt också en del av lösningen.

HLT-teamen vänder sig till barn i alla åldrar och finns i Skellefteå kommun sedan ett antal år tillbaka. Ett långsiktigt mål är att HLT-verksamheten i framtiden ska täcka hela kommunen.

- Med fler HLT-team vill vi skapa tillgänglighet och närhet till barn och deras föräldrar där de finns, säger Iosif Karambotis.

Vill du svara på en enkät om webbplatsen?

Genom att svara på enkäten hjälper du oss förbättra webbplatsen. Tack!

Svara på vår enkätlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se