Kommunens vård, omsorg och stöd i ansträngt läge

På grund av ett ansträngt läge orsakat av den ökade spridningen av Covid-19, måste kommunens Vård och omsorg samt Stöd och service göra prioriteringar i sina verksamheter. Det innebär att vissa insatser flyttas fram eller tas bort helt under en period, för att trygga de insatser som behövs för att säkra liv och hälsa.

Kommunens verksamheter som ger vård, omsorg och stöd till äldre och vissa funktionshindrade befinner sig i gult läge på skalan grönt, gult, rött (där grönt läge är normalt läge).

Att verksamheterna går upp i gult läge innebär att de grundläggande behoven kommer att prioriteras, det vill säga omvårdnad, mat och medicin. Vissa serviceinsatser kommer att flyttas fram i tid eller helt prioriteras bort under den period gult läge gäller. Det kan till exempel handla om att städning och tvätt skjuts fram eller kortas ned i tid.

Vilka insatser som måste ställas in eller förändras bestäms så långt det är möjligt i dialog med individerna och deras anhöriga.

I nuläget kommer inte daglig verksamhet inom LSS och dagverksamheten för dementa att stängas, utan ytterligare åtgärder vidtas för att deltagarna ska kunna fortsätta på ett smittsäkert sätt.

Det gula läget beror främst på den höga frånvaron av personal på grund av smittspridningen av Covid-19 i kombination med de nationella restriktionerna. Frånvarande medarbetare är inte endast sjuka i Covid-19, utan hemma på grund av andra sjukdomar, VAB eller familjekarantän.

Samtidigt är även individer smittade med Covid-19 inom flera verksamheter. Torsdag 13 januari på förmiddagen var läget 14 smittade individer på fem vård- och omsorgsboenden och 9 smittade inom hemtjänsten. Inom Stöd och service var två brukare smittade. Situationen förändras dock snabbt och läget följs och utvärderas löpande för att verksamheterna så snart som möjligt ska kunna återgå till normalläge.

Även förra vintersäsongen tvingades Vård och omsorg samt Stöd och service gå upp i gult läge under en period.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se