Discgolf

Planerad inflyttning 2025 på nya vård- och omsorgsboendet

Det nya vård- och omsorgsboendet på Södra Sunnanå ska utformas med hänsyn till dagens och morgondagens utmaningar. Den första byggnaden med 60 platser ska stå klar under 2025. Det beslutade kommunfullmäktige den 15 februari i enlighet med socialnämndens förslag.

Vård- och omsorgsboendet söder om Lantmannagatan ska planeras och byggas i två etapper, där vardera byggnad kommer att rymma 60 boendeplatser. Boendets utformning ska utredas så att byggnaderna kan stödja en effektiv bemanning och nya arbetssätt, samt tillvarata ny teknik och ta hänsyn till nya utmaningar.

I och med kommunfullmäktiges beslut kan utredning och planering dra igång på allvar. Redan nu under våren 2022 påbörjas markarbetena, bilden ovan är från den geotekniska undersökningen på tomten för boendet.

Det centrumnära boendet får bekväm tillgång till kollektivtrafik samtidigt som det ligger nära natur och en förskola. Här kan en god utemiljö skapas med grönytor tillgängliga för rörelsehindrade.

Läs om vård- och omsorgsboendet på Skellefteå växer Öppnas i nytt fönster.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: